?>

Projekt 3D printing je osredotočen na vzpostavitev mednarodne digitalne skupnosti srednjih poklicnih in strokovnih šol ter drugih izobraževalnih organizacij, sodelujočih na področju ustvarjanja projektov za 3D tiskanje.


3D Print platform

3-d-print-platform.eu

Video poročilo o 3D modelih

Kratko video poročilo na regionalni televizijski postaji o javni predstavitvi izdelanih 3D modelov.                                   


News 6

3D modeli dijakov Šole za strojništvo, geotehniko in okolje

Dijaki programa strojni tehnik so sse kozi šolsko leto 2022/2023 v okviru strokovnega modula Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije učili računalniško modelirati, za zaključno oceno pa so opisali in izdelali 5 različnih modelov, ki predstavljajo različne elemente slovenske naravne in kulturne dediščine (kozolec, vodni mlin ...). Pri tem so dijaki razvijali strokovne in praktične veščine ter obenem še spoznali naravno in kulturno dediščino lokalnega okolja.


News 5

Šole so oblikovale ekipe in izbrale objekte naravne in kulturne dediščine

V treh bolgarskih šolah, ki sodelujejo v projektu 3D-Printing - Nacionalna srednja šola za uporabno umetnost "Trevnenska shkola" v Tryavni, Matematična in znanstvena gimnazija "Akademik Ivan Gyuzelev" v Gabrovu ter osnovna šola "St' Paisiy Hilendarski" v Zlatitsi - so bile oblikovane ekipe. Poleg tega je bil narejen pomemben korak: skrbna izbira objektov nacionalne kulturne dediščine, ki bodo osrednji cilj projektnih dejavnosti. Z izkoriščanjem moči tehnologije 3D-tiskanja bodo ti izbrani objekti natančno ponazorjeni z veliko pozornosti do detajlov, kar bo praznovalo in ohranjalo bogastvo nacionalne kulturne dediščine.


News 4

Obisk srednje šole slušnoprizadetih v Valašské Meziříčí

Prva šola, vključena v projekt 3D-tiskanja, je srednja šola za slušnoprizadete v Valašské Meziříčí. 31. maja 2023 smo obiskali šolo in pozdraviti vse nadarjene dijake, ki aktivno sodelujejo v projektu. Bilo je izjemno srečanje z navdušenimi mladimi, ki so delili ideje o 3D-tiskanju z nami. Razpravljali smo o njihovih idejah s posameznimi študenti in izbrali končne 3D-module.


News 3

Euroface Consulting je kupil 3D tiskalnik

V okviru projekta 3D Printing je Euroface Consulting kupil 3D tiskalnik, ki je na voljo vsem šolam, vključenim v projekt 3D Printing. 3D-tiskalnik bo dijakom omogočil prenos svojih modelov v prakso, preverijo, kako modeliranje tudi praktično, in končni izdelek bo nagrada za trud, vložen v razvoj 3D-modelov.


News 2

Razpis za šole

V vseh sodelujočih državah so partnerji začeli vključevati šole v izvedbo projekta. Načrtovani cilj je vključiti vsaj tri srednje poklicne in strokovne šole v vsaki državi, ki bodo izvedle lastne 3D projekte na temo kulturne/obrtne dediščine. Sodelujoče šole bodo dobile dostop do platforme z vsemi do zdaj razvitimi projekti. Poleg tega bo potekala izmenjava izkušenj vključenih dijakov in kasneje še obisk Šolskega centra v Velenju.


News 1

Uvodno srečanje v Pragi

Prvo srečanje partnerjev projekta 3D printing, ki ga je gostilo podjetje Euroface Consulting, je potekalo 18. oktobra 2022 v Pragi. Cilj projekta 3D printing je izboljšati tehnične spretnosti in digitalne kompetence dijakov v programih tehničnega izobraževanja z izvajanjem novih učnih pristopov pri uporabi 3D tiskanja v izobraževanju. Na srečanju so bile najprej predstavljene partnerske organizacije, nato pa so razpravljali o konkretnih možnostih izvajanja dejavnosti, vključevanju učiteljev in dijakov, motivaciji dijakov in načinu deljenja ustvarjenih 3D projektov.