O projektu


Project 3D Printing izvaja konzorcij, ki ga sestavljajo štiri evropske organizacije:

Euroface Consulting, CZ, Innovation Frontiers, GR, National Training Center, BG in Šolski center Velenje, Sl.

Cilj projekta 3D printing je povečati tehnične spretnosti in digitalne kompetence dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja z izvajanjem novih učnih pristopov ob uporabi 3D tiskanja v izobraževanju. 3D tiskalniki so najsodobnejša tehnologija v današnjem digitalnem in tehnološkem svetu.

Ideja projekta temelji na raziskavi, da šole uporabljajo 3D-tiskalnike zlasti za tiskanje 3D-modelov, že pripravljenih za tiskanje. Raziskava je pokazala potrebo po spodbujanju šol za poklicno in strokovno izobraževanje, da izkoristijo velik potencial 3D-tiskalnikov, in usmeritev šole v razvoj lastnih 3D-modelov: ta inovativni učni pristop povečuje tehnične kompetence dijakov, ki odražajo tehnološke trende in potrebe trga dela.

V projektu želimo povezati učne dejavnosti na delovnem mestu, ustvarjanje novih 3D projektov z ozaveščanjem dijakov in razumevanjem skupnih vrednot EU: zato bodo dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja imeli nalogo in izziv razvijati in oblikovati 3D modele na temo kulturne/obrtne dediščine EU.

Projekt 3D printing je osredotočen na vzpostavitev mednarodne digitalne skupnosti srednjih poklicnih in strokovnih šol ter drugih izobraževalnih organizacij, sodelujočih na področju ustvarjanja projektov za 3D tiskanje.