O nas


Logo Euroface Euroface Consulting (Češka) Czechia

je izobraževalna in svetovalna organizacija, ki spodbuja povezave in prenaša inovacije v izobraževalni in poslovni sektor z regionalnim, nacionalnim in mednarodnim dosegom. Razvoj in implementacija IKT je jedro dela Euroface. Euroface ima dolgoletne izkušnje pri ustvarjanju modulov za e-učenje, aplikacij, razvoju spletnih strani, izvajanju IKT tečajev za odrasle itd.

Logo Innovation Frontiers Innovation Frontiers IKE (Grčija) Greece

je inovativno izobraževalno tehnološko in raziskovalno podjetje, ki je specializirano za ustvarjanje izobraževalnih, privlačnih in zabavnih učnih izkušenj, ki vključujejo inovativnost, ustvarjalnost in igre za učence. IFIKE ponuja širok spekter rešitev, vključno z interaktivnim e-učenjem po meri, resnimi igrami, odprtimi izobraževalnimi viri, simulacijami usposabljanja, izobraževalnimi animacijami in mobilnim učenjem.

Logo NTCenter NTC - National Training Center (Bolgarija) Bulgaria

je zasebno podjetje za raziskave in inovacije na področju izobraževanja, ki se osredotoča na aplikativne raziskave, znanstveno utemeljene in na dokazih temelječe pristope k novim vprašanjem na področju izobraževanja. NTC se ukvarja s kognitivnimi vidiki dezinformacij, kognitivnimi predsodki in teorijami zarote, kompetenčnimi profili in podpornimi mrežami za učitelje STEM in učitelje državljanske vzgoje, podporo finančni neodvisnosti invalidov s podporo talentom, povezanih z obrtjo.

Logo SOLSKI CENTER VELENJE SOLSKI CENTER VELENJE (Slovenia) Slovenia

je eden največjih centrov za poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. V njem se izobražuje 2395 dijakov na srednji in višji stopnji izobraževanja. Zaposlenih je 203 učiteljev, inštruktorjev in drugega osebja. Sestavljajo ga Šola za strojništvo, geotehniko in okolje, Šola za elektrotehniko in računalništvo, Šola za storitvene dejavnosti, Gimnazija, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Sodobna vloga zaposlenih in učiteljev kot strokovnjakov, inovatorjev, vodij projektov, mentorjev, sodelavcev z izkušnjami na področju uporabe IKT, koncepta vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih odraža vključenost Šolskega centra Velenje v regionalni in lokalni razvoj skupnosti, v kateri deluje.