?>

Projekt 3D Printing je zaměřen na vytvoření mezinárodní digitální komunity odborných škol a dalších vzdělávacích organizací shromážděných v problematice tvorby 3D tisknutelných projektů.


3D Print platform

3-d-print-platform.eu

News 8

Prezentace výsledků

Dne 22. dubna 2024 se v budově UPrint 3D na Univerzitě Palackého v Olomouci konala prezentace výsledků projektu 3D tisk. Této prezentace se zúčastnili učitelé a studenti středních škol, kteří aktivně přispěli k vytvoření 3D modelů na téma kulturního (řemeslného) dědictví EU v rámci České republiky. Do projektu byly zapojeny Střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, Střední průmyslová škola Přerov a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci.

Prezentace začala exkurzí pracoviště UPrint 3D, které sídlí ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci. UPrint 3D využívá nejmodernější technologie pro 3D tisk z kovů, termoplastů, fotopolymerů i papíru. Během návštěvy specializovaného centra UPrint 3D se studenti seznámili s tiskárnami, technologiemi a materiály, které centrum používá.

Po exkurzi si studenti vzájemně prezentovali své vytisklé 3D modely, na kterých intenzivně pracovali během projektu. Všichni účastníci měli možnost si tyto modely prohlédnout a zároveň si vyměnit své poznatky a zkušenosti získané během práce na projektu 3D tisk.

Na závěr studenti obdrželi certifikáty a drobný dárek jako poděkování za jejich práci a výsledky v rámci projektu 3D tisk.


News 7

Druhé setkání partnerů ve Velenje

Dne 20. a 21. září 2023 proběhlo druhé setkání partnerů projektu 3D Tisk ve Velenje, Slovinsko. Toto setkání bylo zvlášť zajímavé, protože se k nám připojili také učitelé, kteří jsou aktivně zapojeni do projektu a spolu se svými studenty pracují na vytváření 3D modelů.
Bylo skvělé setkat se s touto nadšenou skupinou učitelů, kteří spolu se svými studenty pracují na rozvoji 3D dovedností. Studenti na tomto setkání prezentovali své finální 3D modely, což nám poskytlo příležitost diskutovat s učiteli i žáky o jejich pozitivních zkušenostech a výzvách, které při jejich realizaci čekaly.
Jedním z vrcholů byla i prohlídka školy, která nám umožnila nahlédnout do většiny učeben. Tohle setkání bylo plné nezapomenutelných zážitků.


Videoreportáž o 3D modelech

Prezentace našich vyrobených 3D modelů v regionální televizi.                                                                                                                


News 6

3D modely studentů slovinské strojírenské školy

V průběhu školního roku 2022/2023 se studenti 3. ročníku odborného vzdělávání (obor strojírenství) ze Střední školy strojního inženýrství, geotechniky a životního prostředí věnovali výuce počítačového modelování v rámci odborného předmětu "Prostorové modelování a příprava dokumentace". V rámci závěrečného úkolu popsali a vyrobili 5 modelů reprezentujících různé prvky slovinského přírodního a kulturního dědictví (kopka sena, vodní mlýn). Studenti rozvíjeli své odborné i praktické dovednosti a zároveň poznávali přírodní a kulturní dědictví svého rodného kraje.


News 5

Školy sestavují týmy a vybírají objekty národního kulturního dědictví

Týmy byly vytvořeny v rámci tří bulharských škol, které se účastní projektu 3D tisk – Národní střední uměleckoprůmyslová škola „Trevnenska shkola“, Tryavna, Střední škola matematiky a přírodních věd „Academician Ivan Gyuzelev“, Gabrovo a SU ""St' Paisiy Hilendarski"", Zlatitsa. Dále byl splněn další důležitý krok: pečlivý výběr předmětů z národního kulturního dědictví sloužící jako cíl projektové aktivity. Díky využití 3D technologie budou tyto vybrané artefakty pečlivě znovu vytvořeny s důrazem na detail a uchování bohatství kulturního dědictví národa.


News 4

Návštěva střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

První zapojenou školou do projektu 3D tisk je střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Dne 31.5.2023 jsme využili možnost jet se do školy podívat a pozdravit všechny nadané žáky, kteří se v projektu aktivně angažují. Bylo skvělé potkat partu nadšených mladých lidí, kteří s námi sdíleli nápady na 3D tisk. S jednotlivými studenty jsme probrali jejich myšlenky a vybrali finální 3D modely.


News 3

Euroface Consulting pořídila 3D tiskárnu

V rámci projektu 3D Tisk firma Euroface Consulting pořídila 3D tiskárnu, která je k dispozici všem zapojeným školám do projektu 3D Tisk. 3D tiskárna umožní studentům přenést své modely do praxe, ověří si, jak praktický přenos funguje a hotový výrobek jim je odměnou za úsilí věnované vývoji 3D modelů.


News 2

Příležitost pro školy

Ve všech zúčastněných zemích započal nábor škol do spolupráce na projektu. Plánovaným cílem je zapojit minimálně tři střední odborné školy v každé zemi, a to vývojem vlastního 3D projektu na téma kulturní / řemeslné dědictví. Zapojené školy získají přístup k platformě projektu se všemi dosud vypracovanými projekty. Kromě toho bude příležitost pro sdílení zkušeností a také návštěvě Školního centra ve Velenje.


News 1

Zahajovací schůzka v Praze

Dne 18. října 2022 se v Praze uskutečnilo první setkání partnerů projektu 3D Print, který hostila společnost Euroface Consulting.Projekt 3D Print se zaměřuje na zvýšení technických dovedností a digitálních kompetencí studentů odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím implementace nových učebních přístupů při aplikaci 3D tisku ve vzdělávání. Na setkání byly nejprve představeny partnerské organizace a poté byly probrány konkrétní možnosti realizace aktivit, zapojení učitelů a studentů, motivace studentů a způsob sdílení vytvořených 3D projektů.