O nás


Logo Euroface Euroface Consulting s.r.o. (Česká republika) Czechia

je poradenská a vzdělávací organizace, která podporuje propojení podnikatelského a vzdělávacího prostředí, přenos inovací a mezinárodní spolupráci. Hlavním zaměřením firmy je rozvoj a implementace ICT nástrojů. Euroface má dlouholeté zkušenosti s vývojem e-learningových modulů, kurzů, tvorbou webových stránek, poskytováním ICT kurzů pro dospělé atd.

Logo Innovation Frontiers Innovation Frontiers IKE (Řecko) Greece

je inovativní, vzdělávací, technologická a výzkumná společnost, která se specializuje na vytváření poutavých a zábavných vzdělávacích zážitků, které zahrnují inovace, kreativitu a gamifikaci ke zlepšení toku pro studenty. IFIKE nabízí široké spektrum řešení, včetně interaktivního eLearningu, vzdělávacích her, otevřených vzdělávacích zdrojů, tréninkových simulací, vzdělávacích animací a mobilního vzdělávání.

Logo NTCenter NTC – National Training Center (Bulharsko) Bulgaria

je soukromá společnost zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti vzdělávání. Zaměřují se na aplikovaný výzkum, vědecky a na důkazech podložený přístup k nově se objevujícím problémům ve vzdělávání. NTC pracuje na: kognitivních aspektech dezinformací, kognitivních předsudcích a konspiračních teoriích, kompetenčních profilech a podpůrných sítích pro učitele STEM a pro učitele výchovy k občanství, podpoře finanční nezávislosti pro lidi se zdravotním postižením prostřednictvím podpory řemeslných talentů.

Logo SOLSKI CENTER VELENJE SOLSKI CENTER VELENJE (Slovinsko)School Centre Velenje Slovenia

Školní centrum Velenje je jedním z největších středisek odborného vzdělávání a přípravy (VET) ve Slovinsku s dlouholetou tradicí. Škola má celkem 2395 studentů rozdělených do nižžšího, středního a vyššího stupně vzdělávání, kde pracuje celkem 203 učitelů , školitelé a další zaměstnanci. Skládá se ze strojírenské školy, školy geotechniky a životního prostředí, školy elektrotechniky a výpočetní techniky, školy servisních činností, gymnázia, vyšší odborné školy a mezipodnikového školícího střediska. Moderní role pracovníků a učitelů jako profesionálů, inovátorů, projektových manažerů, mentorů, kolegů se zkušenostmi s využíváním ICT, konceptem celoživotního vzdělávání a vzděláváním dospělých odráží integraci školního centra Velenje do priorit regionálního a místního rozvoje.