?>

Projekt 3D Printing je zaměřen na vytvoření mezinárodní digitální komunity odborných škol a dalších vzdělávacích organizací shromážděných v problematice tvorby 3D tisknutelných projektů.


3D Print platform

3-d-print-platform.eu

Videoreportáž o 3D modelech

Prezentace našich vyrobených 3D modelů v regionální televizi.                                                                                                                


News 6

3D modely studentů slovinské strojírenské školy

V průběhu školního roku 2022/2023 se studenti 3. ročníku odborného vzdělávání (obor strojírenství) ze Střední školy strojního inženýrství, geotechniky a životního prostředí věnovali výuce počítačového modelování v rámci odborného předmětu "Prostorové modelování a příprava dokumentace". V rámci závěrečného úkolu popsali a vyrobili 5 modelů reprezentujících různé prvky slovinského přírodního a kulturního dědictví (kopka sena, vodní mlýn). Studenti rozvíjeli své odborné i praktické dovednosti a zároveň poznávali přírodní a kulturní dědictví svého rodného kraje.


News 5

Školy sestavují týmy a vybírají objekty národního kulturního dědictví

Týmy byly vytvořeny v rámci tří bulharských škol, které se účastní projektu 3D tisk – Národní střední uměleckoprůmyslová škola „Trevnenska shkola“, Tryavna, Střední škola matematiky a přírodních věd „Academician Ivan Gyuzelev“, Gabrovo a SU ""St' Paisiy Hilendarski"", Zlatitsa. Dále byl splněn další důležitý krok: pečlivý výběr předmětů z národního kulturního dědictví sloužící jako cíl projektové aktivity. Díky využití 3D technologie budou tyto vybrané artefakty pečlivě znovu vytvořeny s důrazem na detail a uchování bohatství kulturního dědictví národa.


News 4

Návštěva střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

První zapojenou školou do projektu 3D tisk je střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Dne 31.5.2023 jsme využili možnost jet se do školy podívat a pozdravit všechny nadané žáky, kteří se v projektu aktivně angažují. Bylo skvělé potkat partu nadšených mladých lidí, kteří s námi sdíleli nápady na 3D tisk. S jednotlivými studenty jsme probrali jejich myšlenky a vybrali finální 3D modely.


News 3

Euroface Consulting pořídila 3D tiskárnu

V rámci projektu 3D Tisk firma Euroface Consulting pořídila 3D tiskárnu, která je k dispozici všem zapojeným školám do projektu 3D Tisk. 3D tiskárna umožní studentům přenést své modely do praxe, ověří si, jak praktický přenos funguje a hotový výrobek jim je odměnou za úsilí věnované vývoji 3D modelů.


News 2

Příležitost pro školy

Ve všech zúčastněných zemích započal nábor škol do spolupráce na projektu. Plánovaným cílem je zapojit minimálně tři střední odborné školy v každé zemi, a to vývojem vlastního 3D projektu na téma kulturní / řemeslné dědictví. Zapojené školy získají přístup k platformě projektu se všemi dosud vypracovanými projekty. Kromě toho bude příležitost pro sdílení zkušeností a také návštěvě Školního centra ve Velenje.


News 1

Zahajovací schůzka v Praze

Dne 18. října 2022 se v Praze uskutečnilo první setkání partnerů projektu 3D Print, který hostila společnost Euroface Consulting.Projekt 3D Print se zaměřuje na zvýšení technických dovedností a digitálních kompetencí studentů odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím implementace nových učebních přístupů při aplikaci 3D tisku ve vzdělávání. Na setkání byly nejprve představeny partnerské organizace a poté byly probrány konkrétní možnosti realizace aktivit, zapojení učitelů a studentů, motivace studentů a způsob sdílení vytvořených 3D projektů.