Σχετικά με εμάς


Logo Euroface Euroface Constulting (Τσεχική Δημοκρατία) Czechia

είναι οργανισμός κατάρτισης και παροχής συμβουλών που προωθεί δεσμούς και μεταφέρει καινοτομία στην εκπαίδευση και τον επιχειρηματικό τομέα, με περιφερειακή, εθνική και διεθνή εμβέλεια. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα της εστίασης της Euroface. Η Euroface έχει μακροχρόνια εμπειρία στη δημιουργία ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης, εφαρμογών, ανάπτυξης ιστοσελίδων, παροχής μαθημάτων ΤΠΕ για ενήλικες κ.λπ.

Logo Innovation Frontiers Innovation Frontiers IKE (Ελλάδα) Greece

είναι μια καινοτόμος εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας και έρευνας που ειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών, συναρπαστικών και διασκεδαστικών μαθησιακών εμπειριών που ενσωματώνουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την παιχνιδοποίηση για να ενισχύσουν τη ροή των μαθητών. Η IFIKE προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, όπως διαδραστική προσαρμοσμένη ηλεκτρονική μάθηση, σοβαρά παιχνίδια, ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, εκπαιδευτικές προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια και κινητή μάθηση.

Logo NTCenter NTC - Το Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης (Βουλγαρία Bulgaria

είναι μια ιδιωτική εταιρεία εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας που επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη έρευνα, την επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση των αναδυόμενων εκπαιδευτικών ζητημάτων. Το NTC εργάζεται σε: γνωστικές πτυχές της παραπληροφόρησης, γνωστικές προκαταλήψεις και θεωρίες συνωμοσίας, προφίλ ικανοτήτων και δίκτυα υποστήριξης για καθηγητές STEM και για καθηγητές Αγωγής του Πολίτη, υποστήριξη οικονομικής ανεξαρτησίας για άτομα με αναπηρία μέσω της υποστήριξης ταλέντων που σχετίζονται με τη χειροτεχνία.

Logo SOLSKI CENTER VELENJE SOLSKI CENTER VELENJE (Σλοβενία)School Centre Velenje Slovenia

Το Σχολικό Κέντρο Velenje είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στη Σλοβενία με μακρά παράδοση και με 2395 μαθητές σε αρχικό και συνεχές δευτεροβάθμιο καθώς και σε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, που εξυπηρετούνται από 203 καθηγητές, εκπαιδευτές και άλλο προσωπικό. Αποτελείται από τη Σχολή Μηχανών, Γεωτεχνικής και Περιβάλλοντος, τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής, τη Σχολή για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, το Γυμνάσιο, την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή και το Διεπιχειρησιακό Κέντρο Κατάρτισης. Ο σύγχρονος ρόλος του προσωπικού και των εκπαιδευτικών ως επαγγελματίες, καινοτόμοι, διαχειριστές έργων, μέντορες, συνάδελφοι με εμπειρία στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην έννοια της δια βίου μάθησης και στην εκπαίδευση ενηλίκων αντικατοπτρίζει την ένταξη του Σχολικού Κέντρου Velenje στις προτεραιότητες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.