За нас


Logo Euroface Euroface Consulting (Чехия) Czechia

е организация за обучение и консултации, която насърчава връзките и прехвърлянето на иновации в образователния и бизнес сектора, като оперира на регионално, национално и международено ниво. Разработването и прилагането на ИКТ е в основата на фокуса на Euroface. Euroface има дългогодишен опит в създаването на модули за електронно обучение, приложения, разработка на уебсайтове, предоставяне на ИКТ курсове за възрастни и др.

Logo Innovation Frontiers Innovation Frontiers IKE (Гърция) Greece

е компания за иновативни образователни технологии и изследвания, специализирана в създаването на образователни, занимателни и забавни учебни изживявания, които включват иновация, креативност и геймификация, за да подобрят учебното съдържание за учащите. IFIKE предлага широк спектър от решения, включително интерактивно персонализирано електронно обучение, Serious games, отворени образователни ресурси, симулации на обучение, образователни анимации и мобилно обучение.

Logo NTCenter Национален учебен център (България) Bulgaria

е частна компания за изследване и иновации в образованието, фокусирана върху приложни изследвания, научно-базиран и основан на доказателства подход към възникващи образователни проблеми. НУЦ работи върху: когнитивни аспекти на дезинформацията, когнитивни пристрастия и теории на конспирацията, профили на компетентност и мрежи за подкрепа за учители по STEM и гражданско образование, подкрепа за финансова независимост на хора с увреждания чрез насърчаване да покажат талантите си в сферата на различни занаяти и услуги.

Logo SOLSKI CENTER VELENJE SOLSKI CENTER VELENJE (Словения) Slovenia

Училищен център Веление е един от най-големите центрове за професионално образование и обучение (ПОО) в Словения. Той има дългогодишни традиции и обхваща 2395 ученици в начално и продължаващо средно, както и в по-високо ниво на образование, обслужван от 203 учители, обучители и друг персонал. Състои се от Гимназия по механотехника, геотехника и околна среда, Гимназия по електротехника и изчислителна техника, Гимназия за обслужващи дейности, Гимназия, Висше професионално училище и Междуфирмен център за обучение. Съвременната роля на персонала и учителите като професионалисти, иноватори, ръководители на проекти, ментори, колеги с опит в използването на ИКТ, концепцията за учене през целия живот и образованието за възрастни, отразява интегрирането на Училищен център Веление в приоритетите на регионалното и местно развитие.