За проекта


Проектът 3D Printing се изпълнява от консорциум, съставен от четири европейски организации:

Euroface Consulting, Чехия, Innovation Frontiers, Гърция, Национален учебен център, България и Solski Center Velenje, Словения.

Проектът 3D Printing е насочен към повишаване на техническите умения и дигиталните компетентности на учениците от професионалните гимназии чрез внедряване на нови подходи за обучение при прилагане на 3D печат в образованието. 3D принтерите са актуална технология в днешния дигитален и технологичен свят.

Идеята на проекта се основава на изследвания, в които се посочва, че училищата използват 3D принтери преди всичко за отпечатване на готови за печат 3D модели. Проучванията посочват необходимостта от насърчаване на училищата за професионално обучение да използват големия потенциал на 3D принтерите и да бъдат подтиквани да разработват свои собствени 3D модели: този иновативен подход на обучение повишава техническите компетентности на учениците, отразявайки технологичните тенденции и нуждите на пазара на труда.

В проекта бихме искали да свържем дуалното обучение и създаването на нови 3D проекти с повишаване на осведомеността на учениците и разбирането на общите европейски ценности: следователно ученици, подготвяни в сферата на професионалното обучение ще бъдат изправени пред предизвикателството да разработят 3D модел на обект от културното наследство и занаятите на ЕС.