?>

Проектът 3D Printing е фокусиран върху създаването на международна дигитална общност от училища за професионално обучение и други образователни организации, обединени от идеята за създаване на проекти за 3D печат.


3D Print platform

3-d-print-platform.eu

Видеорепортаж за изработени 3D модели

Видеорепортаж в регионалната телевизия за публичното представяне на произведените от нас 3D модели.                                       


News 6

3D модели на ученици от словенското училище по механотехника

През учебната 2022/2023 г. учениците от трети курс на програмата за професионално образование и обучение по машиностроене от Училището по машиностроене, геотехника и околна среда изучаваха компютърно моделиране в рамките на професионалния модул "Пространствено моделиране и подготовка на документация". Като част от заключителната си задача те описаха и изработиха 5 модела, представящи различни елементи на словенското природно и културно наследство (купа сено, водна мелница). По този начин учениците развиха своите професионални и практически умения и същевременно научиха повече за природното и културното наследство на своя регион.


News 5

Училища сформират екипи и избират обекти от националното културно наследство

В три от българските училища, които участват в проекта 3D Printing - Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа", Трявна, Математическата гимназия "Академик Иван Гюзелев", Габрово, и СУ "Свети Паисий Хилендарски", Златица, вече са създадени екипи. Освен това беше направена важна стъпка: внимателен подбор на обекти от националното културно наследство, които ще послужат за фокус на проектната дейност. Използвайки възможностите на технологията за 3D принтиране, избраните артефакти ще бъдат точно пресъздадени с внимание към детайлите, като се отдаде почит и съхрани богатството на националното културно наследство.


News 4

Посещение на средното училище за деца с увреден слух във Валашске Мезиржици

Първото чешко училище, включено в проекта 3D printing, е средното училище за хора с увреден слух в гр. Валашске Мезиржици. На 31 май 2023 г. се възползвахме от възможността да посетим училището и да поздравим всички талантливи ученици, които активно участват в проекта. Беше страхотно да се срещнем с куп ентусиазирани млади хора, които споделиха с нас идеите си за 3D принтиране. Обсъдихме плановете на учениците и избрахме окончателните 3D модели.


News 3

Euroface Consulting закупи 3D принтер

Като част от проекта 3D Printing, Euroface Consulting закупи 3D принтер, който е на разположение на всички чешки училища, участващи в проекта. 3D принтерът ще позволи на учениците да претворят избраните културни обекти в реални модели, да разберат от първа ръка как това става на практика, а готовият продукт е награда за положените при разработването на 3D моделите усилия.


News 2

Покана за училища

Всички партньори вече започнаха включването на училища в проекта. В дейностите по проекта планираме да включим най-малко по три средни професионални училища от всяка държава, които да разработят свой собствен 3D модел на обект от културното наследство и занаяти на съответната страна. Участващите училища ще получат достъп до платформата с всички разработени до момента проекти. Освен това ще има възможности за споделяне на опит и посещение на Училищния център във Веление.


News 1

Начална среща в Прага

Първата среща на партньорите по проекта 3D Printing, домакин на която беше Euroface Consulting, се проведе в Прага на 18 октомври 2022 г. Проектът 3D е насочен към повишаване на техническите умения и дигиталните компетенции на учениците, подготвяни в училищата за професионално обучение, чрез внедряване на нови подходи за обучение при прилагане на 3D печат в образованието. По време на срещата бяха представени партньорските организации, както и бяха обсъдени конкретни възможности за реализиране на дейностите по проекта, включване на учители и ученици, мотивиране на учениците и начини за споделяне на създадените 3D проекти.